Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, изпълняваща функциите на Висш прокурорски съвет, възобнови административното производство за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в конкурса за повишаване в длъжност „следовател“ в Националната следствена служба

7 февруари 2024 година

 

Прокурорската колегия, която на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.) изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, възобнови, на основание чл. 55, ал. 1 от АПК, административното производство за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в конкурса за повишаване в длъжност „следовател“ в Националната следствена служба, обявен с решение на колегията по протокол № 20/02.06.2021 г. (обн. ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), поради отпадане на основанието за спиране, а именно приключване на съдебното производство пред Върховния административен съд по административно дело № 15/2023 г. с влязло в сила Решение № 936 от 26.01.2024 г. по описа на съда.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд