Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, изпълняваща функциите на Висш прокурорски съвет, преназначи и. ф. районния прокурор на Районна прокуратура – Плевен на длъжност „прокурор“ в същия орган

7 февруари 2024 година

Прокурорската колегия, която на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.) изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Пламен Петков – и. ф. районен прокурор на Районна прокуратура - Плевен, на заеманата преди назначаването му за и. ф. административен ръководител длъжност  „прокурор" в Районна прокуратура - Плевен, с място на работа – съдебния район на Районна прокуратура – Плевен, считано от датата на встъпване на Владимир Радоев - прокурор в Районна прокуратура - Плевен, в длъжност „административен ръководител - районен прокурор" на Районна прокуратура - Плевен.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд