Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, изпълняваща функциите на Висш прокурорски съвет, предостави допълнителна информация за трима от излъчените кандидати за европейски делегирани прокурори

7 февруари 2024 година

 

Прокурорската колегия, която на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.) изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, изпрати чрез министъра на правосъдието до Лаура Кьовеши – Европейски главен прокурор, допълнителна информация за  трима от излъчените кандидати за европейски делегиран прокурор – Валентин Ангелов, Бригита Байрякова и Георги Балков, свързана с техния практически опит в националната правна система и опита им в наказателното преследване на престъпления срещу финансовите интереси  на ЕС или финансови измами, както и способността им да работят по трансгранични престъпления.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд