Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, изпълняваща функциите на Висш прокурорски съвет, прие за сведение заповед за обръщане на внимание на Златко Тодоров – зам.-административен ръководител на ОП - Добрич

7 февруари 2024 година

 

Прокурорската колегия, която на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.) изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, прие за сведение заповед № РД-08-13/11.12.2023 г., на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Добрич, с която на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ, е обърнато внимание на Златко Тодоров – заместник-административен ръководител на окръжната прокуратура. На основание чл. 327, ал. 3 от ЗСВ заповедта е приложена към кадровото дело на  магистрата.

За решението на прокурорската колегия ще бъде уведомен административният ръководител на Окръжна прокуратура – Добрич.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд