Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, изпълняваща функциите на Висш прокурорски съвет, прие отчет за дейността на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“

7 февруари 2024 година

 

Прокурорската колегия, която на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.) изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, прие за сведение отчет за дейността на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС“ към Прокурорската колегия, и за образуваните дисциплинарни производства срещу прокурори и следователи и наложени дисциплинарни наказания по чл. 308, ал. 1 от Закона за съдебната власт за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд