Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, изпълняваща функциите на Висш прокурорски съвет, определи свои представители за участие в работата по нов правен инструмент на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

7 февруари 2024 година

 

Прокурорската колегия, която на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.) изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, определи Калина Чапкънова и Светлана Бошнакова – членове на ПК на ВСС, за участие в работата по нов правен инструмент на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) – Препоръка на Съвета относно достъпа до правосъдие и правосъдни системи, фокусирани върху хората. За водеща институция по новия правен инструмент е определено Министерство на правосъдието, а Прокурорската колегия ще участва като негов партньор.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд