Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, определи нов резервен член на изпитната комисия за младши следователи в края на обучението им в НИП

27 март 2024 година

Прокурорската колегия, която на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, определи чрез жребий Пламен Райнов – прокурор в Софийска градска прокуратура, за резервен член на изпитната комисия за младши следователи в края на обучението им в Националния институт на правосъдието, на мястото на Стилиян Грозев – прокурор в Окръжна прокуратура – Русе.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд