Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, определи резервен член на конкурсната комисия за повишаване в длъжност „следовател“ в НСлС

3 април 2024 година

Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, определи чрез жребий Красимира Момчилова  – следовател в Националната следствена служба, за резервен член на конкурсната комисия за повишаване в длъжност „следовател“ в НСлС, на мястото на Веселин Иванов  – следовател в НСлС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд