Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, допълни състава на изпитната комисия за младши следователи в края на обучението им в НИП

3 април  2024 година

Прокурорската колегия, която на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, определи Пламен Райнов – прокурор в Софийска градска прокуратура (СГП), за редовен член на изпитната комисия за младши прокурори в края на обучението им в Националния институт на правосъдието (НИП), на мястото на Ивайло Илиев – прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил.

Колегията определи чрез жребий Мирослав Маринов – прокурор в Окръжна прокуратура - Русе, за резервен член на изпитната комисия за младши следователи в края на обучението им в НИП, на мястото на Пламен Райнов – прокурор в СГП.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд