Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
269 КАНДИДАТИ СА ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ

 

269 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за 21 (двадесет и един) длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури, който ще се проведе в периода от 20 май до 23 май и от 27 май до 02 юни 2024 г., включително. Резултатите от писмения изпит и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на интернет страницата в раздел „Важно“, подраздел „Конкурсни процедури“ – "Конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи“ – „2024“ - “Младши прокурори“. Едновременно с резултатите са публикувани решението на казуса по наказателноправни науки, както и отговорите на теста по право на ЕС и в областта на правата на човека. Резултатите от писмения изпит са обявени и на общодостъпно място в сградата на Прокурорската колегия (централен вход).

Устният изпит ще се проведе по обявения график в сградата на Националния институт на правосъдието, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14, зала 108, като влизането ще се осъществява през централния вход на сградата – откъм ул. „Екзарх Йосиф“ № 14. Кандидатите следва да се явят на съответния изпитен ден до 08:45 ч. в сградата на Националния институт на правосъдието. На изпита се допуска използване на нормативни актове. Промяна в графика не се допуска.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд