Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет, премести съдии в административните съдилища в София и Враца

9 юли 2024 година

Съдийската колегия на ВСС, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет, на основание чл. 194, ал. 2 от Закона за съдебната власт, премести Полина Богданова-Кучева – съдия в Административен съд – София-град, на длъжност „съдия“ в Административен съд – Враца. На същото основание Полина Тодорова Величкова – съдия в Административен съд – Враца, е преместена на длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град, считано от датата на встъпване в длъжност.

На преместените магистрати е възложено да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Решението може да се обжалва пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

То е прието по молби на двете съдии и във връзка с изразеното от административните ръководители на двете съдилища съгласие.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд