Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет, попълни състава на постоянно действащата Комисия по атестирането и конкурсите към СК на ВСС

9 юли 2024 година

Съдийската колегия на ВСС, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет, попълни състава на постоянно действащата Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС с трима съдии, избрани от Пленума на Върховния касационен съд.

Деспина Георгиева – съдия в Окръжен съд – Варна, гражданска колегия, встъпват в състава на КАК - СК, считано от 11.07.2024 г.

Веселина Ставрева – съдия в Окръжен съд – Пловдив, и Росен Чиликов – съдия в Районен съд – Стара Загора, двамата от наказателна колегия, са избрани, считано от 15.07.2024 г.

На тримата магистрати е възложено да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд