Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, отмени дисциплинарното наказание „забележка“ на Здравко Луканов – прокурор в Районна прокуратура – Плевен

10 юли 2024 година

Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, на основание чл. 314, ал. 4 от Закона за съдебната власт, отмени наложеното със заповед на административния ръководител на Районна прокуратура – Плевен дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 „забележка“ на Здравко Луканов – прокурор в Районна прокуратура – Плевен. Заповедта и решението на Прокурорската колегия ще бъдат приложени към кадровото дело на прокурора.

Решението на колегията може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд