Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, прие за сведение заповед на административния ръководител на СГП за обръщане на внимание на прокурор Стефан Христов

10 юли 2024 година

 

Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, прие за сведение заповед на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, с която, на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ, е обърнато внимание на Стефан Христов – прокурор в Софийска градска прокуратура. Заповедта и решението на Прокурорската колегия ще бъдат приложени към кадровото дело на прокурора.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд