Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на ВПС, прие за сведение заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Враца за обръщане на внимание на Даниел Йорданов – следовател в окръжния следствен отдел при ОП- Враца

10 юли 2024 година

Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, прие за сведение заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Враца, с която, на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ, е обърнато внимание на Даниел Йорданов – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Враца.

Заповедта и решението на Прокурорската колегия ще бъдат приложени към кадровото дело на следователя.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд