Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, ще проведе на 09.10.2024 г. събеседване с кандидата за окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Видин

10 юли 2024 година

Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, определи дата – 9 октомври 2024 г., за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител  - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Видин. Единствен кандидат е настоящият окръжен прокурор Ваня Цокова, чиито първи мандат изтича на 19 юли т. г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд