Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, определи заместник-окръжния прокурор Драгомир Сяров за и. ф. административен ръководител на Окръжна прокуратура - Търговище

10 юли 2024 година

Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Драгомир Сяров – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Търговище, за изпълняващ функциите административен ръководител на органа, считано от 09.08.2024 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Решението на Прокурорската колегия е във връзка с изтичащия на 08.08. т. г. мандат на настоящия окръжен прокурор Дилянка Стоянова.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд