Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на ВПС, одобри кандидатите за младши прокурори и за младши следователи и определи дата, час и място за провеждане на процедурата по заявяване на желания по реда на чл. 186, ал. 6 ЗСВ

10 юли 2024 година

 

Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, одобри на основание чл. 186, ал. 4 от ЗСВ, въз основа на резултатите от класирането и становищата на Комисията по професионална етика, кандидатите за младши прокурори и за младши следователи, класирани на обявените свободни длъжности, както и същия брой от резервите.

Конкурсите за заемане на  21 длъжности „младши прокурор“ в 17 районни прокуратури, както и за заемане на 11 длъжности „младши следовател“ в  11 следствени отдела в окръжните прокуратури са обявени с решения на Прокурорската колегия по протокол № 3/31.01.2024 г., обн. ДВ, бр. № 10/02.02.2024 г. 

Обявените конкурсни длъжности „младши прокурор“ са: три в Софийска районна прокуратура, по две - в районните прокуратури във Варна и Бургас, и по една в районните прокуратури в Благоевград, Видин, Перник, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Велико Търново, Русе, Ловеч, Добрич, Шумен, Силистра, Сливен и Ямбол.

Обявените на конкурс длъжностите за младши следователи са общо 11 – по една в следствените отдели на СГП, на Военно-окръжна прокуратура – София и на окръжните прокуратури в Стара Загора, Хасково, Велико Търново, Русе, Варна, Добрич, Разград, Силистра и Сливен.

Одобрените кандидати за младши прокурори и младши следователи следва да се явят на 12 юли 2024 г. (петък), от 10.00 ч., в зала „Тържествена“ в Съдебната палата в гр. София, където лично или чрез упълномощен представител следва да заявят писмено желанието си за назначаване на съответната длъжност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд