Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, освободи от длъжност двама прокурори и един следовател, поради навършване на 65-годишна възраст

10 юли 2024 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, освободи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Тома Комов от заеманата длъжност „прокурор“ във Върховна прокуратура, считано от 29.07.2024 г.

На посоченото основание, Прокурорската колегия освободи, както следва:

- Трифон Владов от заеманата длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Русе, считано от 06.08.2024 г. и

- Красимир Танев от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пазарджик, считано от 12.09.2024 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд