Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, атестира трима прокурори и повиши в по-горен ранг един прокурор

10 юли 2024 година

 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Мариана Балджиева – прокурор в Софийска районна прокуратура, на Костадин Чилев – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Благоевград, на Ралица Драганова – прокурор в Районна прокуратура – Русе, като прие комплексни оценки от атестирането „Много добра“.

Считано от днес, колегията повиши в по-горен ранг „прокурор в АП“ Ивайло Гоцков – прокурор в Софийска районна прокуратура.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд