Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, прие Правила и обяви конкурс за назначаване на длъжността „Главен секретар на Прокурорската колегия“

10 юли 2024 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, прие Правила за провеждане на конкурс и назначаване на главен секретар на Прокурорската колегия (Правилата) и утвърди длъжностна характеристика. На основание чл. 335, ал. 3 от ЗСВ и чл. 53 от Временните правила за организацията и дейноста на Прокурорската колегия, във връзка с чл. 5 от Правилата, е обявен конкурс да назначаване на длъжноста „главен секретар на Прокурорската колегия“.

Обявлението за конкурса ще бъде публикувано в един централен ежедневник и ще бъде поставено на общодостъпно място в сградата на ул. „Екзарх Йосиф“ № 12. Документи ще се приемат в 30-дневен срок от публикуването на обявата в централен ежедневник, като до участие в конкурса ще бъдат допуснати единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените изисквания.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд