Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ. 186, АЛ. 6 ОТ ЗСВ ПО ЗАЯВЯВАНЕ НА ЖЕЛАНИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА МЛАДШИ МАГИСТРАТИ

Съдийската колегия, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет, с решение по протокол № 30/09.07.2024 г. и Прокурорската колегия, изпълняваща функциите на Висш прокурорски съвет, с решения по протокол № 27/10.07.2023 г. одобриха, на основание чл. 186, ал. 4 от ЗСВ, кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, класирани на обявените конкурсни длъжности, както и същия брой от резервите.

Колегиите определиха дата 12 юли 2024 г. (петък) от 10:00 ч. в зала „Тържествена“ на Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2, гр. София, на която одобрените кандидати ще могат лично или чрез писмено упълномощен представител (с нотариално заверено пълномощно) да заявят изрично и писмено пред съответната колегия желанието си за назначаване на длъжност „младши съдия“, „младши прокурор“ или „младши следовател“ по поредността на класирането, съобразно бала по чл. 186, ал. 1 от ЗСВ. Всеки следващ кандидат ще избира от останалите незаявени длъжности, като кандидат, който не заяви желание, ще бъде заместен от следващия, който е класиран и одобрен.

Влизането в залата ще се осъществява с лична карта, през централния вход на Съдебната палата, като придружители не се допускат.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд