Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, извърши корекция по бюджета на Прокуратурата на Република България и одобри разходите за командировки в страната на членовете на колегията и и. ф. Главния прокурор

10 юли 2024 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, извърши корекция по бюджета на Прокуратурата на Република България, като увеличи § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 5 101 786 лв., както и § 10-00 „Издръжка“ с 14 900 лв. Със средствата ще се обезпечи изплащането на обезщетения по ЗСВ и КТ, както и ще се осигурят средства за награден фонд и за дейности на прокуратурите, включили се в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2023/2024 година.

С решение от днес, Прокурорската колегия одобри разходите за командировки в страната на членовете на колегията, както и на изпълняващия функциите главен прокурор, за второто тримесечие на 2024 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд