Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
20 март 2015 година

Гражданският съвет към ВСС избра с пълно мнозинство Гергана Найденова Мутафова за съпредседател от страна на професионалните и неправителствените организации. Гергана Мутафова е заместник-председател на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България и административен ръководител на Районна прокуратура – гр. Пловдив.

Днешният избор бе проведен съгласно Правилата за действие на Гражданския съвет, според които съпредседателите се избират за срок от девет месеца. Досегашен съпредседетел от страна на неправителствените организации бе Любомир Герджиков, изпълнителен член на Управителния съвет на сдружение „Сефита” и първи съпредседател на Гражданския съвет от страна на професионалните и неправителствените организации.

По точка втора бе обсъдено „Предложение на работната група към Комисията по предложенията и атестирането на Висшия съдебен съвет за промяна начина на кариерно израстване на магистратите”. Организациите от Гражданския съвет единодушно подкрепиха предложенията, а евентуални редакционни бележки ще бъдат изпратени на Работната група в министерството на правосъдието.

Следващото заседание на Гражданския съвет е насрочено за 17.04.2015г. Предстои да бъде обсъден проект и да бъде приета Годишната програма на Гражданския съвет за 2015г. по приоритети. Ще бъде поканен министъра на правосъдието Христо Иванов да представи предложенията за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт за становище, и включването на представители на ГС в процеса по подготовка на законопроекти за вещите лица, преводачите, както и изменения чрез които медиацията да бъде използвана по-ефективно. Организациите в Гражданския съвет имат и редица предложения за промяна на Гражданско-процесуалния кодекс, включително за облекчаване на процедурата по дела с материален интерес несъразмерно по-малък от обществените разходи по тях.

На заседание присъства и Стефан Караджов, член на сдружение „Сефита” и народен представител в 36-то Народно събрание и член на Комисия Национална сигурност в 36-то Народно събрание.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд