Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС

Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС е постоянна комисия за подпомагане дейността на ВСС до 16.06.2016 г. 

Съгласно § 1 от ПЗР на Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, в сила от 16.06.2016 г. /ДВ, бр. 51/05.07.2016 г./, комисията продължава дейността си по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси до влизане в сила на ЗИД на ЗСВ /ДВ, бр. 62/2016 г./, в частта "Правомощия на Инспектората" - до 01.01.2017 г. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд