Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На 18.04.2016 г. в Районен съд - Радомир встъпи в длъжност съдия Росен Пламенов Александров, назначен с решение на ВСС по Протокол № 57/19.11.2015г., след проведен конкурс за първоначално назначаване

На 18.04.2016 г. в Районен съд - Радомир встъпи в длъжност съдия Росен Пламенов Александров,  назначен с решение на ВСС  по   Протокол  № 57/19.11.2015г., след проведен конкурс за първоначално назначаване.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд