Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет премести кандидати по извършено второ класиране в конкурса за заемане на длъжността „съдия” в районните съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе гласуване по мотивирано предложение на Комисията по предложенията и атестирането за извършено второ класиране поради постъпили откази  на класирани кандидати в конкурса за преместване в длъжност „съдия“ в Районен съд – гр. Враца и в Районен съд – гр. Пловдив, обявен с решение на ВСС по протокол № 27/21.05.2015 г.

На длъжността „съдия” в Районен съд – гр. Враца се премества следващият по поредността на класирането кандидат - Иван Цветозаров Иванов – съдия в Районен съд – гр. Козлодуй.

На длъжността „съдия” в Районен съд – гр. Пловдив се премества следващият по поредността на класирането кандидат - Николай Захариев Петров – съдия в Районен съд – гр. Мадан.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд