Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Двама кандидати са допуснати до участие в конкурсната процедура за избор на директор на Националния институт на правосъдието

Управителният съвет на НИП, на заседанието си на 19.04.2016 г., след извършена проверка на документите, подадени от кандидатите за участие в конкурсната процедура за избор на директор на Националния институт на правосъдието взе решение да допусне до участие в конкурса:

 

  1. Драгомир Николов Йорданов – директор на НИП в периода 01.04.2011г. – 01.04.2016г., служебен министър на правосъдието в периода 13 март-29 май 2013 г.
  2. Антон Илиев Станков – адвокат от Софийска адвокатска колегия, министър на правосъдието в периода 24.07.2001г. -  16.08.2005г.

 

Списъкът на допуснатите кандидати, заявленията им за участие в конкурса, автобиографиите и данните за имущественото им състояние са публикувани на интернет страниците на ВСС, НИП и МП.

 

Допуснатите кандидати следва в срок до 27.04.2016 г. да представят концепциите си за стратегическото управление на НИП, които ще се публикуват на интернет страниците на НИП, ВСС и МП на 28.04.2016 г.

 

Изслушването на допуснатите кандидати ще се проведе от Управителния съвет на НИП на 10.05.2016 г. от 10 ч в зала 201 на Националния институт на правосъдието. Процедурата ще бъде излъчена online в реално време, което ще направи възможно директното й проследяване и ще гарантира нейната откритост.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд