Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Президентът на Европейска мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) се срещна с членове на Висшия съдебен съвет

На 21 април 2016 г., във Висшия съдебен съвет се проведе среща между членове на Висшия съдебен съвет и президента на Европейската мрежа на съдебните съвети г-н Джефри Вос.

На срещата присъстваха членовете на ВСС г-жа Каролина Неделчева, г-жа Мария Кузманова, г-жа Незабравка Стоева, г-жа Юлиана Колева, г-жа Юлия Ковачева и г-н Ясен Тодоров.

По време на срещата беше коментирано разделянето на Съвета на съдийска и прокурорска колегии, критериите за разделянето, както и функциите на Пленума и на отделните колегии.

Г-жа Незабравка Стоева отбеляза, че България е в първите три държави по бързина на приключване на граждански, търговски и административни дела. Добави и, че тази тенденция има своята устойчивост в продължение на последните три години.

Г-н Вос изказа голямото си удоволствие от срещата с членовете на Съвета. Той получи и значка на Висшия съдебен съвет и книга „Чудесата на България“ от г-н Ясен Тодоров.

Висшият съдебен съвет е член на ЕМСС от 2007 г. Целите, които тази организация си поставя са анализ и информация за структурите и компетентностите на членовете на ЕМСС, обмяна на опит във връзка с организацията на съдебната система и нейните функции, предоставяне на добри практики, опит и предложения до институциите на ЕС, както и на други национални и международни организации и институции като Европейския парламент, Европейската комисия, Европейската мрежа за съдебно обучение, Съвета на Европа, Института Макс Планк.

През 2016 г. българският ВСС участва със свои представители в трите проекта на ЕМСС:  „Независимост и отчетност – продължение“, „Стандарти VI – стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление“ и „Финансиране на съдебната система“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд