Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На 25.04.2016г. в Районен съд – гр. Враца встъпи в длъжност съдия Ина Милчева Генжова назначена от ВСС с протокол № 57 от 19.11.2015г., след проведен конкурс за първоначално назначаване

На 25.04.2016г. в Районен съд – гр. Враца встъпи в длъжност съдия Ина Милчева Генжова назначена от ВСС с протокол № 57 от 19.11.2015г., след проведен конкурс за първоначално назначаване.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд