Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС ще провежда ежеседмичните си заседания в сряда

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе първото си заседание, на което определи ежеседмичните заседания на колегията да се свикват в сряда от 13.30 ч. и взе решение да бъде отправено предложение до Пленума на ВСС да провежда редовните си заседания в четвъртък от 9.30 ч.

Създадена беше Работна група за изработване на проект за Правила за работата на Прокурорската колегия, с участието на членове на ВСС – Елка Атанасова, Юлиана Колева и Незабравка Стоева. Проектът на Правила за работа на Прокурорската колегия ще бъде изработен до 31 май 2016 г.

Членовете на колегията се обединиха около  създаване на постоянни комисии към Прокурорската колегия и определиха броя на членовете и техния състав, както следва:

Комисия по професионална етика в състав: Ясен Тодоров, Юлиана Колева, Незабравка Стоева, Васил Петров и Румен Боев.

Комисия „Дисциплинарна дейност“  в състав: Васил Петров, Михаил Кожарев, Ясен Тодоров, Незабравка Стоева и Румен Георгиев.

Прокурорската колегия реши Комисията по атестирането и конкурсите към колегията да се сформира след приемане на Правилата за работа на колегията по чл. 30, ал. 5, т.16 от ЗСВ.

Румен Георгиев  бе избран да осъществява връзките с медиите и да бъде говорител на Прокурорската колегия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд