Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС наложи наказание „порицание“ на Райна Петкова Бачева, прокурор в Районна прокуратура – гр. Благоевград

Прокурорската колегия на ВСС наложи наказание „порицание“ на Райна Петкова Бачева, прокурор в Районна прокуратура – гр. Благоевград за извършено от нея нарушение по чл. 307, ал. 4, т.4 и т. 5 от ЗСВ.

Дисциплинарно дело №24/2015 е образувано по предложение на Борислав Ковачки – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Благоевград. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд