Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС потвърди наложеното със заповед на административния ръководител наказание „забележка“ на Ралица Петрова Мравкова – прокурор в Специализираната прокуратура

Прокурорската колегия на ВСС потвърди, на основание чл. 314, ал. 3 от ЗСВ, наложеното със заповед № 864/29.12.2015 г. на Андрей Андреев  - и.ф административен ръководител на Специализирана прокуратура, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т.1 от ЗСВ – „забележка“ на Ралица Петрова Мравкова – прокурор в Специализирана прокуратура, командирована в Софийска градска прокуратура, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗСВ. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд