Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС наложи дисциплинарно наказание „забележка“ на Росен Кирилов Радев, прокурор в Специализираната прокуратура

Прокурорската колегия на ВСС измени, на основание чл. 314, ал. 3 от ЗСВ, наложеното със заповед № 863/30.12.2015 г. на Андрей Андреев  - и.ф административен ръководител на Специализирана прокуратура, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т.2 от ЗСВ – „порицание“ на Росен Кирилов Радев - прокурор в Специализирана прокуратура, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т. 4 от ЗСВ, като му наложи дисциплинарно наказание „забележка“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд