Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповедта на административния ръководител на НСлС, с която е обърнато внимание на Валери Николов Попов, следовател в НСлС

Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповед № з-43/04.04.2016 г. на Евгени Диков – директор на Национална следствена служба, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Валери Николов Попов – следовател в специализиран отдел 01 „Стопански“ на Национална следствена служба.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд