Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповедта на административния ръководител на Районна прокуратура – Никопол, с която е обърнато внимание на Христо Маринов Киновски, прокурор в Районна прокуратура - Никопол

Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповед № РД-04-18/23.03.2016 г. на Мария Георгиева – и.д. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Никопол, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Христо Маринов Киновски – прокурор в Районна прокуратура – гр. Никопол. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд