Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС извърши второ класиране по обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” в окръжните прокуратури

По предложение на Комисията по атестирането и предложенията, Прокурорската колегия на ВСС извърши второ класиране и назначи на свободната длъжност „прокурор” в Специализираната прокуратура, следващия класиран кандидат – Кирил Светлозаров Пейчинов – следовател в Следствен отдел в Специализираната прокуратура.

С решение на ВСС по протокол №03/21.01.2016г. бяха повишени/преместени 30 класирани кандидати по обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” в окръжните прокуратури. По отношение на една от обявените длъжности в Специализираната прокуратура беше  постъпило заявление за отказ от заемането й от класирания кандидат, поради което същата не е била попълнена и се проведе второ класиране. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд