Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди Таблица №1 за определяне на работните заплати на магистратите и новия Класификатор на длъжностите в администрацията

Пленумът на Съвета утвърди Таблица №1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи от 01.09.2016 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди Класификатор на длъжностите в администрацията на основание чл. 341 от Закона за съдебната власт в сила от 01.09.2016 г. За длъжностите от съдилищата на Република България от 01.12.2016 г. се прилага утвърденият от Съдийската колегия на ВСС Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата по чл. 341 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд