Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди нов Правилник за администрацията на Върховния касационен съд

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди предложения от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, нов Правилник за администрацията на Върховния касационен съд. Той е изготвен въз основа на констатации, направени при проведен функционален анализ на администрацията на съда. 

Проектът на нов ПАВКС цели да се постигне съответствие на Правилника със Закона за съдебната власт, да се приложи нова оптимизирана структура на администрацията на ВКС, изгражда се йерархически ясна организационна структура на администрацията, определят се функциите на административните звена, като се изключи дублиране или припокриване на функциите, регламентират се въпроси, които подлежат на уредба в Правилника, а също се прилагат добри практики от администрациите на други органи на съдебната власт.

Предвижданите резултати от прилагането на новия Правилник за администрацията на ВКС са свързани с подобряване на дейността на администрацията чрез оптимизиране на нейната структура, намаляване на броя на административните звена, ясна йерархическа рамка, намаляване на броя на управленските нива, ясно разпределение на функционалната компетентност на отделните звена, по-добра координация и взаимодействие между тях, както и намаляване на числеността на съдебните служители.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд