Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС реши да се публикува информация за предоставените на СРС допълнителни длъжности и средства. Членовете на Съвета ще се срещнат с протестиращите съдии и съдебни служители

Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решение дирекция „Вътрешен одит“ да извърши проверка относно законосъобразността на процесите по управление на човешките ресурси в администрацията на Софийския районен съд.

Пленумът на ВСС обсъди изразените в публикувано на интернет сайта на СРС мотиви на съдиите и служителите за организиране протест. Членовете на Съвета решиха да бъде обобщена и публикувана на интернет страницата на ВСС информация за увеличените длъжности за магистрати и за съдебни служители, за предоставените средства за решаване на сградните проблеми и техническо обезпечаване на съда, както и за трудови възнаграждения.

Утре те ще се срещнат с протестиращите съдии и съдебни служители, за да обсъдят причините за тяхното недоволство.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд