Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Законодателни инициативи и организационни мерки за намаляване на свърхнатовареността в Софийския районен съд набелязаха членовете на ВСС и представители на

Законодателни инициативи и организационни мерки за намаляване на свърхнатовареността, бяха набелязани на среща днес във Висшия съдебен съвет между членове на Съвета и съдии и съдебни служители от Софийския районен съд. Представителите на СРС изразиха недоволството на протестиращите си колеги от свръхнатовареността в съда, в който броят само на образуваните от началото на годината дела е над 95 хил. Те посочиха, че тази натовареност поставя съдиите и съдебните служители във физическа невъзможност да изпълнят задълженията си. Тя пречи за нормалното решаване на делата и обслужване на гражданите. Заявено бе, че е необходимо да се повиши трудовото възнаграждение на съдебните служителите в най-натоварения съд в страната. Установена бе необходимост да се увеличи щата на съдебните служители и да се открият процедури за попълване на незаетите длъжности за съдия чрез преместване на съдии от по-слабо натоварени съдилища. ВСС се ангажира да осигури експерти за въвеждане на данните по дела в Информационно-деловодната система на съда. Акцентирано бе на потребността ВСС да ангажира министъра на правосъдието с законодателни промени в подсъдността, така че съдът да се разтовари от дела като заповедните и застрахователни производства.

         Представителите на Софийския районен съд поставиха също проблеми, свързани с извършвани от Инспектората към ВСС проверки, с работата на съдебните заседатели, с текучеството на съдебните служители, с обема на работата на призовкарите и архиварите, и други.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд