Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС връчи отличията на поощрени съдии

На заседание днес Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет връчи отличията на магистрати, поощрени съгласно чл. 303 от Закона за съдебната власт. Висшият съдебен съвет изрази уважение към дългогодишния труд на 11 съдии, които са напуснали системата поради пенсиониране, както и към двама действащи съдии. „Личен почетен знак – първа степен – златен“ получават Андрей Икономов – съдия във Върховния административен съд, Севдалина Герова – съдия в Окръжен съд – Габрово, Евдокия Кемалова – съдия в Апелативен съд – Пловдив, Веселина Симеонова – съдия в Апелативен съд – Пловдив, Йорданка Костова – съдия във Върховния административен съд, Соня Гешева – съдия в Окръжен съд – Пловдив, Юлиян Русенов – съдия в Апелативен съд – Пловдив, Диана Петкова – административен ръководител – председател на Административен съд – Ямбол, Зоя Христова – съдия в Районен съд – Монтана.

С „личен почетен знак – втора степен – сребърен“ са отличени Цветана Харалампиева – съдия в Окръжен съд – Враца и Наталия Лозанова – съдия в Районен съд – Лом.

Отличие „служебна благодарност и грамота“ получиха Емилия Нашева – заместник административен ръководител – заместник – председател на Апелативен съд – Бургас и Златинка Иванова – заместник административен ръководител – заместник – председател на Апелативен съд – Бургас.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд