Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отмени наказание на съдия Таня Плахойчева

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отмени наложеното на Таня Георгиева Плахойчева – съдия в Софийския районен съд, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт „забележка“. Тя е санкционирана със заповед на Методи Лалов – административен ръководител – председател на Софийския районен съд, за това, че на 18.10.2016 г. не се е явила в открито съдебно заседание по две граждански дела и те не са били разгледани.

Съдийската колегия на ВСС прие, че нарушението се явява инцидентен случай в практиката на съдия Плахойчева.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд