Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители в 16 съдилища

Съдийската колегия на ВСС откри на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт  процедури за избор на административни ръководители в 16 съдилища. На 30.01.2017 г. изтича мандатът на председателите на следните съдилища, за които предстои избор:

 • Административен ръководител – председател на

  Административен съд – София – град;

 • Административен ръководител – председател на

  Административен съд – Бургас;

 • Административен ръководител – председател на

  Административен съд – Велико Търново;

 • Административен ръководител – председател на

  Административен съд – Видин;

 • Административен ръководител – председател на

  Административен съд – Враца;

 • Административен ръководител – председател на

  Административен съд – Габрово;

 • Административен ръководител – председател на

  Административен съд – Кюстендил;

 • Административен ръководител – председател на

  Административен съд – Пловдив;

 • Административен ръководител – председател на

  Административен съд – Русе;

 • Административен ръководител – председател на

  Административен съд – Силистра;

 • Административен ръководител – председател на

  Административен съд – Сливен;

 • Административен ръководител – председател на

  Административен съд – Търговище.

           На 15.02.2017 г. изтичат мандатите на следните административни ръководители, за чиито длъжности се откриват процедури за избор:

 • Административен ръководител – председател на

  Административен съд – Кърджали;

 • Административен ръководител – председател на

  Административен съд – Ловеч;

 • Административен ръководител – председател на

  Административен съд – Монтана;

 • Административен ръководител – председател на

  Административен съд – Шумен.

           Документи за кандидатстване се приемат в 30-дневен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“.

           Решението на Съдийската колегия ще бъде публикувано и на интернет страницата на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд