Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Даниела Иванова за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Апелативния специализиран наказателен съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от Закона за съдебната власт Даниела Росенова Иванова – административен ръководител – председател на Апелативния специализиран наказателен съд, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на същия съд.

Решението е взето по предложение на Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, във връзка с изтичането на 07.12.2016 г. на мандата на г-жа Иванова като административен ръководител – председател на Апелативния специализиран наказателен съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд