Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Асима Вангелова – Петрова за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Карлово

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Асима Костова Вангелова – Петрова – административен ръководител – председател на Районен съд – Карлово, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Карлово.

 Решението е взето по предложение на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Пловдив, за определяне на административен ръководител на Районен съд – Карлово, във връзка с изтичащия на 12.12.2016 г. мандат на председателя.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд