Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи от длъжност административния ръководител – председател на Софийския районен съд

         Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи по негово заявление Методи Лалов от длъжност административен ръководител – председател на Софийския районен съд. Той е освободен, считано от дата 01.02.2017 г., както е посочено в неговото искане.

         С решението на Съдийската колегия той е преназначен от същата дата на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд (СРС).

         В депозираното на 09.12.2016 г. заявление за освобождаване от длъжност съдия Лалов посочва като мотиви липса на адекватни мерки от страна на ВСС за преодоляване на свръхнатовареността в СРС, неравнопоставено положение, в което „са поставени съдебните служители на СРС в сравнение с други органи на съдебната власт и липса на диференцирано заплащане“, превръщане на СРС и цялата съдебна система в „заложник на междуличностни отношения във ВСС“, „неспособност на ВСС да осъществява аналитични функции и да взема конструктивни решения“, „неспособност на ВСС да защитава“ независимостта на съдебната власт. Тези аргументи г-н Лалов изложи и на проведената на 09.12.2016 г. среща с членове на ВСС.

                Предложението за гласуване на оставката му бе внесено в днешното заседание на Съдийската колегия от петима нейни членове, които се позовават на разпоредбата на чл. 175, ал. 3, т. 2 от ЗСВ, според която предложение за предсрочно освобождаване на административен ръководител се прави в срок три дни от узнаване на обстоятелствата по чл. 129, ал. 3, т. 2 - 5 от Конституцията на Република България.

         Колегията проведе дискусия, дали заявлението на г-н Лалов трябва да бъде разгледано веднага или може да се отложи за следващия месец, предвид законовата възможност той да оттегли оставката си.

         С 8 гласа подкрепа и 4 против Съдийската колегия подкрепи предложението той да бъде освободен от длъжността „административен ръководител“ на Софийския районен съд.

          

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд