Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи поради пенсиониране съдия Росица Георгиева от СГС

Съдийската колегия на ВСС освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт (поради пенсиониране) Росица Георгиева от заеманата длъжност „съдия“ в Софийския градски съд, считано от 01.01.2017 г. Предложението е направено от административния ръководител – председател на Софийския градски съд. В него се посочва, че съдия Георгиева е председател на шести първоинстанционен брачен състав и на втори въззивен брачен състав в Гражданското отделение на СГС.

Съдия Росица Георгиева бе поощрена с отличие „личен почетен знак – втора степен – сребърен“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд