Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи трима младши съдии на длъжност „съдия“

         Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи трима младши съдии след изтичане на срока по чл. 240, ал. 2 от Закона за съдебната власт на длъжност „съдия“.

         Димитър Руменов Беровски – младши съдия в Окръжен съд – Благоевград, е назначен на длъжност „съдия“ в Районен съд – Благоевград, считано от 26.12.2016 г.

         Ива Илиева Стойчева – Коджабашева – младши съдия в Окръжен съд – Ямбол, е назначена на длъжност „съдия“ в Районен съд – Сливен, считано от 16.12.2016 г.

         Лилия Иванова Митева – младши съдия в Окръжен съд – Хасково, е назначена на длъжност „съдия“ в Районен съд – Пловдив, считано от 26.12.2016 г.

         Съдийската колегия на ВСС възложи на младшите съдии да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд