Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС спря процедури по приложението на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт

 14 януари 2017 година

Съдийската колегия на ВСС обсъди отново приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт относно конкурсни процедури за повишаване и преместване и критериите за оценяване и класиране на кандидатите. Беше взето решение за спиране на процедурите по заявления по този текст на закона до приключване на съдебен спор по същия казус във Върховния административен съд или до приемане на нова наредба по чл. 194г от ЗСВ.

Обсъждането бе направено във връзка с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 23/08.11.2016 г., т. 11, и становище на Комисията по атестирането и конкурсите по Протокол № 5/24.10.2016 г., т. Р-23, че разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ не следва да се прилага по отношение на конкурси, приключили по досегашния ред.

Въпросът бе дискутиран отново по повод на молби на магистрати, участвали в конкурси за повишаване и преместване в длъжност, приключили преди промените в ЗСВ, в сила от 09.08.2016 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд